Hållbarhetsarbete

Tove Tapetserare är en Miljönär-Vänlig verksamhet.

Märkningen Miljönär-Vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

För mera information besök http://miljönär.se